Обединение

“Обединение” е проект на двама приятели. Познаващи се почти до съвършенство споделящи близък начин на живот.

Oбединение, заради креативността, със нейните свойства да е заразителна, влияеща и не на последно място заради онези малки детайли, който ние в ежедневно подминаваме. Точно тези, който правят две наща различни и същевременно еднакви.

Надяваме се да успеете да разберете за съществуването на нашите малки детайли, за да станем както еднакви така и различни с Вас.

Красимир Георгиев, Николай Петров

“Красотата на живота не се крие в успеха, а в креативността на индивида, творчеството, чувствителността, извисяването на личността, докато плявата като мнозинство остава заблудена в своите общи мисли и чувства.” – Алберт Айнщайн