Нирвана шаткам –  Пълно спокойствие, мир, свобода и радост. Учение за недуализъма

Нирвана шаткам – Пълно спокойствие, мир, свобода и радост. Учение за недуализъма

Насочете съзнанието навътре в тялото, усетете празнотата и простора отвътре.  Разширете това осъзнаване, ставайки едно с Вселената. Привлечете съзнанието обратно към тялото, привлечете спокойствието. Отворете се към Вселената с благоговение и най-голямото дълбоко...

Дхарма беседа: Трансформиране на енергиите на отрицателните навици

  От Тик Нят Хан Бих искал да поговоря малко за Небето, или Рая, и Ада. Бил съм в Рая и също така съм бил и в Ада. Мисля, че ако можете да си спомните добре, ще знаете, че и вие сте били и в Рая, и в Ада. Има сборник с разкази за живота на Буда, Джатаките. Сред...