Вдишвам – издишвам

“Вдишвам напълно. Издишвам напълно.

Дълбоко и бавно.

Спокойно и леко.

Усмихвам се и пускам всичко.

Сега е най-прекрасното място”

“Вдишвам напълно. Издишвам напълно“. означава, че знаете кога вдишвате и знаете, кога издишвате. Съзнянието е насочено единствено към дишането ви. Не мислите за нищо друго. Това е тайната на успеха. След като сте вдишали и издишали 3-4 пъти ще почувствате, че вдишването ви става по-дълбоко, а издишването по-бавно. Под „Спокойно и леко“ се има предвид „Вдишваме и се чувстваме спокоени. Издишваме и всичко за нас става много леко“. Може би ви е било преди това ви е трудно да се усмихнете, но след като се упражнили това дълбокото вдишване и бавното издишване, може да се почувствате различно и да пожелаете да се усмихнете.“Вдишвам, и се усмихвам, издишвам и пускам(напрежението, страха, тъгата). Усмивката е като йога за устата. Усмихвайте се дори и да не чувствате радост. След като го направите, ще се почувствате различно. Понякога духът поема контрола, а понякога позволяваме на тялото да го направи.

Можете да опитате това когато сте притеснени, ужасени, подтиснати. Гарантирано ще се почувствате по-добре само след няколко минути практика.

Тик Нят Хан