Без глас
Преди да дойдеш,
 
бях никъде.
 
Когато тръгна,
 
отново съм никъде.
 
Преди да дойдеш,
 
нямаше смисъл.
 
Когато тръгна
 
смисълът с теб си тръгна.
 
Останал в покоя,
 
всяка стъпка,
 
успявам да сбъркам.
 
Но не спирам! Танцувам,
 
в танцът без ритъм.
 
Потопен в света света от думи,
 
шепнаейки пея.
 
Гласът тих,
 
надалеч се чува.
 
Ала за какво са ми думи,
 
когато с теб се целувам.

Автор: Николай Петров, редакция 27.04.2020