Крадец на спомени

Не се е случило, но съм сигурен, че беше.

Прилив, Океан – скачаме в него от небесата на страстта.

Водна лилия, луна – аромат на приказни цветя.

Вкоренени сме с теб в почвата на любовта.

Вълнение, очакване – натежалият дъжд на едри какпи да се изсипе.

Вкусът на сълза. Мирис на земя. Поглеждам от дълбините ни.

Живея! Облак съм от чист, чист въздух.

Не се е случило, но е.

Автор: Николай Петров 10.04.2019г