Малко осъзната

Ако продаваш 

съм извън играта

Ако ще лекуваш

съм здрав 

Ако твоята е славата

съм никой

Ако искаш светлина

аз ще остана в тъмнина

Ако искаш топлина

ще оставя а пламъка да гори в мен

Имаш любовник

Но си все същата

Имаш и песен 

Но не ти се пее

Искаш по-тихо

убиваш ритъма

Искаш по-тъмно 

убиваш пламъка

Имаш желания

Но всички са извън душата

Ако разбереш колко си свята

ще счупиш играта

Ако усетиш покоя

ще станеш картина без рамка
Милиони цветове в сивия свят ще изсипеш