Нежна дума за звездите

С поглед към най-далечната звезда,

която виждат очите,

разстоянието придовибва своя смисъл.

В празнотата между нас,

Не съм вече твой,

Ти не си вече моя.

Нищо не ни задържа

Дори непрестанно

Тлеещите ни тела.

В такава празнота,

Дори и Абсолют не съществува.

Нищо там не ни съдържа.

Мисълта за нас,

спира да ни обединява,

не спира, избледнява.

Стопяваме се в края.

С изчезеянето ни,

Се проявяват всички

Феномени на света.

Със нежна дума на раздяла,

Омразата се разтопява

единствено от любовта.

Отделни спомени тръгнали

към звездите.

 

Автор: Николай Петров 23.05.2018г