пътя

Двама вървим по пътя
ръка за ръка
един до друг.

Заедно и не,
в посока една и не,
към цел една и не,

Всеки към своята
и несъвсем
надгробна плоча.