Несбъднато цвете

Във морето на моите мечти.

Вятър подухва, минава през сърцето.

Воала на всяка заблуда повдига.

Любовта отнесе дори.

Издуха я във дълбоки води.

Дърво съм, което сянка не хвърля.

Изморени крака на път без посока.

Откъснато от сърцето цвете,

С алена роса, се Клати се по вълните,

на чувствата празни, и търси брега.

Със бриза идва Аромат на промяна.

 Пречупва съдбите.

Живот за самият живот.

Read More