Вслушай се

Слуха ни от древни времена пази звука на природата.

Помни симфонията на дивите места.

Шума на реката, движението на дърветата,

красивите песни на птиците.

Жуженето на пчелите.

Почукването на кълвача.

Ние знаем тези звуци.

Стъпвайте тихо и леко, като лисица.

Оставете звука на гората да стигне до вас.

Чуйте го със сърцето си!

Има магия в това.