Любовта е всичко

Далеч от теб. Далеч от мен.

любовта все ни бяга.

Изведнъж най-приятелски се запознаваш

и веднага условия започваш да поставяш.

Сърцето в клопката на амбицията попада.

 

Горкото то,

Започва да се мъчи,

със условия невъобразими

през сценарии неотразими.

Въпрос обаче все остава.

 

Как от близостта, раздяла се заражда?

Дали поради глупостта човешка

 и всяка дума е като раздяла тежка.

Дели ни тя на прави и неправи. 

Все се лутаме, нагоре и надолу.

 

Търсим нас във всекиго и всичко,

опитваме празнините да закрием.

Ала за сърцата утехата е глуха.

Вървиш към нея а тя все ти бяга. 

Любовта е всичко, точно когато най я няма.

Read More