Поглед безкрай

Гледам нощното небето,
Дърпа то моите мечти,
Изтегля ги далеч.

В бездната се взирам.
Пътя им откривам,
Пътуват към самотните звезди.

Сърцето ми домът е.
Мисълта ми, морава.
Духът – Вселена.

Във отключената къща,
на пуста поляна,
вятърът свири ли?

Read More