Отворено сърце
В нова къща аз живея

Пълна е тя с отворени врати

За тях връзка с ключове нося

но не използвам ни един

Не остана там какво да пазя

Откакто  сърцето на теб си подарих