Път към светлината

Десет минути, толкова отделям сутрин. Десет минути седя в тъмнина. Миг съзерцание, преди дългия път към светелината.  Път започващ с осъзната тъмнина.  Тъмнина – шепнеща през целия ден.

-Къде си …