Целувка по вятъра

Извинявам се любов.

Без доверие,

съм празен съд.

Рицар съм, ала без броня.

Вървя, вървя и отново стигам кръстопът.

 

Любов – прекрасна си, дори и несъстояла.

Ще сляза от коня този път.

За да не съм само Дон кихот

А ти, просто моя Дулсинея.

Слабостта е сила за този, който я разбира.

 

Автор: Николай Петров