птица мъдрост
Чакана гостенка

Птица кацна на прозореца

Откъде си? -попитах я.

От безкрайните предели. -отговори тя.

От къде идваш? – попитах.

Избягах от една малка клетка. -отвърна тя.

От какво бягаш? -зачудих се аз.

От невежеството и страха който то поражда. -отговори тя.

Вземи ме с теб -помолих я.

Не мога. Умът ти е друг, ако имаш ум като моят, сам ще полетиш в тази посока. -каза тя и литна.

 

Автор: Николай Петров 01.11.2018г.