Диво цвете
Диво цвете

Да разберем любовта

Е като да откъснем диво цвете.

Да го сложим във ваза,

за да го гледаме как умира.

Приеми любовта не я разбирай.

Бъди диво цвете,

някъде там високо в планината,

напълно свободно и живо.

Радвай се на дъждовните целувки.

Дишай кристалния въздух.

Приемай усмивките на слънцето.

Почивай в прегръдката на нощта.

Много неща имам да ти кажа.

Много неща искаш да чуеш от мен.

Малко неща бих направил без теб,

едно от тях е – Не спирам да мисля за теб.

Автор: Николай Петров 19.06.2018