Нежното цвете

Любов съм!

Ти какво си?

Не спряхме,

вървим и вървим,

но в различни посоки.

Свобода съм!

Ти какво си?

С въпроси отново заспивам.

Ти и в поредния сън,

ме остави сама да сънувам.

Там животно съм!

Диво, свободно,

Танцувам и пея.

За любовта,

За дъха и аромата,

За красотата

и смисълът на живота.

В транс потъвам дълбоко,

ставам планета,

дишам, живея,

Пулсирам в ритъм

с реки и морета – цяла,

а в сърцето,

вече живее нескрита промяна.

Танцувам, пея и те каня,

В танца Живот

с мен да танцуваш.

Романтиката е нежно цвете!

Заради него загубих душата.