Рамка в нощта

Големия крадец

всичко ми отне,

седя в тази празнотта,

на дългата нощтна самота.

Дали ще завали

да скрие тези

ясни и ярки звезди.

Прахта на спомените крипки,

от живота насън.

да отмие.

Празен прозорец,

а гледам през него,

напълно пленен.