Само свобода

Когато всички мисли

Се уморят от мен

Пускам ги

 

Като разпрегнати коне

Тръгват на където сварят

Хрупат свежата трева

 

Извор ставам

Потичам между тях

Пият те от чистата вода

В пълна свобода