Свободно небе

Кога, ще дойде любовта,

да бъде отново всичко Тя за Нея?

Дали ще има смисъл,

за нищо не изпитващото и изтръпнало сърце.

Ранена птица не можеща да полети.

Разперила крила със липсващи пера,

откъснати сякаш от нейната душа.

По душевни рани, погубила си е гласа.

Не може да лети,

не може и да жали.

Само тихо може да стои,

живота да търпи

Който с тънки нишки  я оплита.

Тъжната птица която не отлита.

Стои мирно, съзерцава.

Дали разбира, че Тя е всичко за кафеза,

от където продължава да ни наблюдава.    

Автор: Николай Петров 13.06.2018г.