Преходна пролет

Дали нещо в песента на славея подсказва,

че някой ден ще напусне земята?

Дали в моят смях и моята радост нещо подсказва,

че съм преходен и идва края?

Колко тихо може да бъде и в най-силната буря!

Без окови! Без зависимости! На път да изчезна в безкрая.

 

Автор: Николай Петров 19.04.2018г.