Нирвана шаткам – Пълно спокойствие, мир, свобода и радост. Учение за недуализъма

Насочете съзнанието навътре в тялото, усетете празнотата и простора отвътре.  Разширете това осъзнаване, ставайки едно с Вселената. Привлечете съзнанието обратно към тялото, привлечете спокойствието. Отворете се към Вселената с благоговение и най-голямото дълбоко уважение и смирение. Нека вселената подхранва сърцето ви със състрадание и любов. Почувствайте, свободата  и радоста, нека енергията тече хармонично и гладко във вас. Прочете и преживейте следните слова напсани от  от хиндуисткия философ Ади Шанкара, обобщаващо основните учения на Адвайта Веданта, или индуистките учения на недуализма. Написана е около 788-820 г. сл. Н. Е.

Аз не съм умът, интелектът, егото или паметта,
Не съм ушите, кожата, носа или очите,
Аз не съм космос, не земя, не огън, вода или вятър,
Аз съм формата на съзнанието и блаженството,
Аз съм вечният Шива …
Аз не съм дъхът, нито петте елемента,
Аз не съм материя, нито 5-те обвивки на съзнанието
Нито съм речта, ръцете или краката,
Аз съм формата на съзнанието и блаженството,
Аз съм вечният Шива …
В мен няма  одобрение или неприязън, няма алчност или заблуда,
Не познавам гордост или ревност,
Нямам дълг, нямам желание за богатство, похот или освобождение,
Аз съм формата на съзнанието и блаженството,
Аз съм вечният Шива …
Не се нуждая от мантри,  поклонения, писания или ритуали,
Не съм опитен, нито съм самия опит,
Аз съм формата на съзнанието и блаженството,
Аз съм вечният Шива …
Нямам страх от смъртта, нямам каста или вяра,
Нямам баща, нямам майка, защото никога не съм се раждал,
Не съм роднина, нито приятел, нито учител, нито ученик,
Аз съм формата на съзнанието и блаженството,
Аз съм вечният Шива …
Лишен съм от двойственост, моята форма е безформеност,
Аз съществувам навсякъде, прониквайки във всички сетива,
Нито съм привързан, нито свободен, нито пленен,
Аз съм формата на съзнанието и блаженството,
Аз съм вечният Шива …

 

В оригинал:

 

Превод от Английски : Николай Петров 25.05.2021г.