Предизвикателство – Виж невидимото

В забързаното ежедневие минавайки покрай живота, дали не пропускаме нещо важно, дали не оставяме живота да си тече от далеч от нас? Живота, като най-силната сила във вселената течащ съвсем близо до нас, създавам това предизвикателство с  желанието да успея да стигна до собствената си връзка с живота тази която нося в мен. 

А той ще направи всичко нужно, ще извади онова заспало желание да създавам, да бъда творец. 

Предизвикам себе си и всеки който иска да събуди искрата и да я разгори. Всеки от нас носи в джоба си телефон който може да снима. 

Но моето предизвикателство е да снимам това което не може да бъде видяно с очи а може да бъде видяно с душа. Точно там където живее искрата. 

Предизвикателството е просто, да направя 10 снимки с който да опитам да създам фоторазказ свързан със следните екзистенциални въпроси:

ТЕМА:

Света с какво да го сравня?

Хартиена лодка, лодка под дъжда.

Вода колкото море събрала се в шепата на едно дете.

Пясъчно цвете разтваря се и става дюна.

С вятъра докарал ни в нощта.

Какво ще се случи? Как ще се случи?  

Два древни и настойчиви въпроса. Присъстващи във всеки един момент от нашия живот. Два въпроса загатващи, че съществуването е неразгадана мистерия.

Тази мистерия на мистериите, не може да бъде обхваната от мисълта и знанието. Ако ума се опита да я хване и разгадае, той се свива до търсенето на отговор на едни малки въпроси, които нямат контекст и не съдържат смисъл, затварящи ни в омагьосан кръг.

Точно този празен пръстен на нашите въпроси ни дава отговор без да пита. Казва ни: -Там има нещо.

Това което е там не се движи – но създава движение.
Това което е там никога не идва – но и никога не си тръгва.
Това което е там не прави нищо и само чрез това не-правене прави всичко което прави.
Там където е няма какво да се види – но всичко, което има да бъде видяно е там.

МЕТОДОЛОГИЯ

Всяка снимка от 10-те да попадне в някое от тези условия, ако желаете да участвате можете да ги качите във фейсбук и да ни изпратите линк или да ни ги изпратите на нас да ги качим в нашата онлайн галерия. Снимките можете да подредите и изпратите на info@zentera.org

  1. В търсене на бивола (безцелно търсене, само звука на щурците)
  2. Откриване на следите (път за следване)
  3. Съзиране на бивола (но само странично, а не главата му)
  4. Улавянето на бивола (голяма битка, бивола многократно избягва, нужна е дисциплина)
  5. Укротяването на бивола (по-малко трудност, по-малко дисциплина, бивола става кротък и се подчинява)
  6. Яхнал бивола, у дома се връщаш (голяма радост)
  7. Да минеш отвъд бивола (веднъж дошъл у дома, бикът е забравен, забравям за камшика и въжето; щастлива безметежност)
  8. Отвъд бивола и себе си (всичко е забравено и празно)
  9. Достигане източника на всичко (без грижа за каквото и да е отвън; звук на щурци)
  10. Сред света (претъпкан пазар; с погледа си просветлявам всеки срещнат.)

Представям ви моето предизвикателство: