Човекът със цигара
Човекът с цигара

Приведено седи и пуши

В ръката си  държи цигара

За нея той нехае ала

стиска му тя съдбата

Принизен засмуква си отрова

и във  дим обвит

мисли за несправедливостите на живота!

уви седи на спирката и чака

Съдбата от ръката му да изпуши