еднкво различни
Еднакво различни

Като капчица роса през пролетта,

ще се стека и по пътя си ще тръгна.

в планински ручей ще се превърна.

Като нея с теб да станем.

Да бъдем тихи, чисти и прозрачни.

Въпреки, че сме толкова различни.

Любовта ни ще е винаги еднаква.

Въздишка проста смесена с гората,

с вятъра ще стане тя едно.

Мъничка сълза размесeна с много други.

Почти неразличима, но все пак жива.

Кратък спомен записан в морето.

Вихър, само миг! – и нас ни няма.

 

Николай Петров

25.02.2017г.