Eдно

Сянката във нас,

Седи и се спотайва!

Страничен наблюдател

или действащо лице?

Опитах се да я преборя.

Опитах се да я забравя.

Хиляди вреди понасях и нанасях аз.

 

Да се избавя, не успях.

Където и да стъпя, тя винаги е там.

Преследва дори и душата.

От себе си, бягам с все сила.

Често казвам си не съм аз.

Изкуството стрела е.

без цел и без посока лети тя.

Винаги уцелва ни в душата.

За сърцето нищо не остава неразбрано.

Вместо борбата жестока,

трябвало e да приема и призная,

че Това съм аз!