Миг светлина

Перфектно красива.

Чиста душа.

Голямо сърце.

Все нещастна.

Все сама.

Ах колко много тъга!

Създание от светлина,

щастие да търси?

Все и липсват,

толкова много неща.

Все не разбрана остава

тази човешка съдба.

Гледаш, мълчиш.

Всеки квант броиш.

Без-действие.

Не съществува.

Само деградивен прогрес.

Затворен цикъл.

Неизказан въпрос си витае.

Не се ли настрада,

тази нещастна душа?

Само миг покой и трябва,

за да бъде щастлива тя.