Разтваря се и изчезва

Този наш свят,

със какво да го сравня?

Хартиена лодка,

под дъжда.

Вода събрала се

в шепата море,

на едно дете.

Пясъчното цвете на дюна

разтваря се и изчезва.

С вятъра докарал ни в ноща.

Какво ще се случи? Как ще се случи?  Два древни и настойчиви въпроса. Присъстващи във всеки един момент от нашия живот. Именно тези два въпроса показват, че съществуването е неразгадаема мистерия.

Тази мистерия на мистериите, не може да бъде обхваната от мисълта и знанието. Ако ума се опита да я хване и разгадае, той се свива до търсенето на отговор на едни малки въпроси, който нямат контекст и не съдържат смисъл, затворени в омагьосан кръг.

Все пак празният пръстен на нашите въпроси може да ни каже нещо. Казва ни: -Там има нещо.

Това което е там не се движи – но създава движение. Това което е там никога не идва – но и никога не си тръгва. Това което е там не прави нищо и само чрез това не-правене прави всичко което прави. Там където е няма какво да се види – но всичко, което има да бъде видяно е там.