Горско утро

В гората дива ягода.

В тревата капчица роса.

В небето мъничка звезда.

Въздиша, после самота.

През дългата нощ,

падащата капка, казва какво мисля.

Ягодата е дива и откъсната.

Звeздите светят през деня. 

Свободен дух, не знае самота.