Малкото сърце

Сребърната нишка,

На кучето каишка.

С нея във ръка,

Поела незнайно на къде.

Подръпва  тя тънката каишка.

Заблудата е с примка лека,

Ала тежко човек се омотава.

Завлича всекиго и всичко.

 

Тъмнина душата и обзема,

В плен на егото си да доказва,

В заблуда си все да е права.

Тъмнина, а в нея таз каишка свети.

Пулсира и отмерва,

 топлината на малкото сърце.

Невинна жертва.

Свидетел на глупостта човешка.

Read More