Ум, дух и тяло

Докосна тялото ми,
когато ме прегърна.
Докосна ума ми,
прошепвайки нежните си думи.
Душата ми сега пред теб е гола…
Всичко можеш ти да видиш.
Ръцете ми, жадни да докосват.
Устните ми, жадни да целуват.
Очите ми жадни да те гледат.
Ум, дух и тяло на тебе посветени.
Остана ми желание едно.
От екстаз пред мене ти да тръпнеш.
Кръгове желание, във въздуха да сътворяваш.
Вълна след вълна в мене да попиват.

Автор: Николай Петров 05.04.2019г