Благодарност

Благодарност
„Благослови, Господи, душата ми, очисти ме, Боже, от лошите мисли. Благодаря Ти за голямата благост, която имаш към мен. Аз Те познавам, че си добър, всемилостив, всеистинен, всемъдър. Благодаря Ти, Господи, благодаря Ти за всичко, което си ми дал и си ме научил.”
Учителя

Силата на благодарността
Благодарността е акт на даване и приемане. Ако сме способни да дадем без да очакваме да получим, то несъмнено ще получим! Във Вселената има равновесие, което не зависи от нас, нашата задача е само да даваме, да бъдем добронамерени и любящи и ще получим каквото сме заслужили. Да приемем, да допуснем…, да простим…Благодарността е един чист и прекрасен начин да дадем- отдадем. Искрена, дълбока и осъзната Благодарност- през сърцето…не само през ума, а през дълбините на сърцето към Създателя.
Към цялата статия:

Благодарност