Есенцията на цветето

Къде можем да открием есенцията на цеветето?

В мириса, цвета или може би в корена?

Дали не се намира в семената?

Кое съдържа есенцията на живота?

Кое е нашето начало?