Дишане в гората

Диханията на гората са наши лекарства.

Вдишваме ги, както е било от самото ни начало.

По обед, затоплени от слънцето,

всеки вид дърво ни дава различен вид лекарство.

Малките билки в сянката друг вид.

Ние вдишваме.

Ние издишваме.

Процес, древен като времето.