Твоята гора

В тъмнината на нощта 

Виждам твоята душа 

Не можеш да я скриеш 

Към нея страхове пълзят

Здраво стягат те 

Виждам 

Пълзящите неща

Там в твоята глава

Слушам 

Виеш плачеш

Стенеш и крещиш

Привлечена към

Тъмната на ноща

Вътрешно разкъсваш се

от свойте копнежи 

Бие силно твоето сърце

Пее и тупти

за мига на свобода

Освободена от любовта

Тръгнала сама

през тъмната гора

Робиня в плен

Изгубена душа

Дива птица

летяща в гъстата гора