Две нежни думи

Кажи ми две думи,
Да ги запомня и повтарям.
Обясни ми с тях,
За любовта и светлината,
за радостта и в тъмнината.
За отношенията прости,
в който разцъфва любовта ни.
Кажи ми тези две думи нежно!
За да мога песен от тях да направя,
да я повтарям, и никога да не я забравям.
Пеейки, да си припомням,
За аромата и красотата,
На най-прекрасните цветя,
Увяхващи и не съжаляващи за нищо.
Да си припомням с нея искам,
усмивките ни не поглеждащи назад.
Пеейки с нея ще те моля,
Да пускаш живота леко да върви,
В посока неизбрана, да ни праща
А от прегръдките, в душите ни,
спомен вечно да гори.