Земетресението

Земетресението беше явно.

В сините очи на вечността

помаха ми за поздрав ли,

незнайно лъчистата снага на Любовта.

Красавице,поспри се,стига пърха

със пеперудените си крила.

И котето на улицата щом замърка

разбирам аз,че „сляпа“съм била.

Автор: Тихомира Кръстева – 22.05.2020г