пътя

пътя

Двама вървим по пътя ръка за ръка един до друг. Заедно и не, в посока една и не, към цел една и не, Всеки към своята и несъвсем надгробна...
Да действаш от центъра!

Да действаш от центъра!

Зен съвети, когато около нас ври и кипи, или сме загубили себе си. Ученик попитал Учителя си: „Какво трябва да направи човек, когато идват атаки от всяка посока?“ Учителят му отговорил: “Задръж центъра.“ След това учителят допълнил: „Вчера, когато бях на...